"כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ"

הרב ברוך מדן
"כל המקבל עליו עול תורה מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ" | תשע"ד
Share this