כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, ומה העוונת שמעכבים את הגאולה

הרב אברהם שרמן
כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, ומה העוונת שמעכבים את הגאולה | תשע"ז
Share this