כלי המשכן, כלים לאורות

הרב מרדכי דוד נויגרשל
כלי המשכן, כלים לאורות | תשע"ט
Share this