'כי אתם עוברים את הירדן', להסתכל במבט חיובי על כל יהודי

הרב שאול אלתר
'כי אתם עוברים את הירדן', להסתכל במבט חיובי על כל יהודי | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this