'כי אין בנו מעשים'..., מדוע אין מזכירין את עניין ר"ח בראש השנה ומדוע אין מזכירין עוונות וחטאים ביום זה

הרב גדעון זלצברג
'כי אין בנו מעשים'..., מדוע אין מזכירין את עניין ר"ח בראש השנה ומדוע אין מזכירין עוונות וחטאים ביום זה | תש"פ
Share this