כיצד שמות חג השבועות וחג הסוכות הנקראים 'חג הקציר' ו'חג האסיף' מורים על מהותם הפנימית של חגים אלו

הרב משה יעקב קליין
כיצד שמות חג השבועות וחג הסוכות הנקראים 'חג הקציר' ו'חג האסיף' מורים על מהותם הפנימית של חגים אלו | תש"פ
Share this