כיצד משתמשים בכלי מלחמה, ספר משלי

הרב יוסף צ. בן פורת
כיצד משתמשים בכלי מלחמה, ספר משלי | תשפ"ב
Share this