כינוסי השמחה של מאות אלפי קהילות עם ישראל בארץ ובחו''ל בדבר סיום הש''ס

הרב אברהם שרמן
כינוסי השמחה של מאות אלפי קהילות עם ישראל בארץ ובחו''ל בדבר סיום הש''ס | תש"פ
Share this