כופין על מידת סדום בחלוקת שותפין ובבית משותף

הרב יואל פרידמן
כופין על מידת סדום בחלוקת שותפין ובבית משותף | תשע"ד
Share this