כוס חד פעמי לנטילת ידיים ולקידוש

הרב יהודה סילמן
כוס חד פעמי לנטילת ידיים ולקידוש | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this