כוחה של תפילה שבאה מעומק הלב ומפעיל אצל הקבה כוחות מיוחדים של רחמים וחסד, במיוחד ביום פורים, לימוד בעניין הלכות פורים

הרב ערן רפפורט
כוחה של תפילה שבאה מעומק הלב ומפעיל אצל הקבה כוחות מיוחדים של רחמים וחסד, במיוחד ביום פורים, לימוד בעניין הלכות פורים | תש"פ
Share this