כוונה באכילת מצה, נתינת קמחא דפסחא לאינם שומרי תורה ומצוות

הרב אברהם שרמן
כוונה באכילת מצה, נתינת קמחא דפסחא לאינם שומרי תורה ומצוות | תשע"ז
Share this