כבודה של השבת, איסור הכנה משבת ליום חול

הרב יוסף רפפורט
כבודה של השבת, איסור הכנה משבת ליום חול | תשע"ו
Share this