יש ממשלה בישראל

הרב יוסף צ. בן פורת
יש ממשלה בישראל | תש"פ
Share this