ישנה חשיבות רבה במהלך התשובה של אדם להתקדם מתוך התבוננות פנימית וחישוב מהלכים. תפילה מביאה את האדם להשתוקקות לה' וזה מה שנותן את הכח להיות בעל מחשבה טובה

הרב אייל ולנר
ישנה חשיבות רבה במהלך התשובה של אדם להתקדם מתוך התבוננות פנימית וחישוב מהלכים. תפילה מביאה את האדם להשתוקקות לה' וזה מה שנותן את הכח להיות בעל מחשבה טובה | תש"פ
Share this