יצר הרע נקרא טוב מאוד כיון שככל ששער הטומאה שאליו הגיע האדם בכוחו או באל כורחו עומד כנגד שער יותר גבוה של קדושה שניתן להגיע אליו ע"י עזיבת החטא וחזרה בתשובה ולכן במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים

הרב שלמה ברוורמן
יצר הרע נקרא טוב מאוד כיון שככל ששער הטומאה שאליו הגיע האדם בכוחו או באל כורחו עומד כנגד שער יותר גבוה של קדושה שניתן להגיע אליו ע"י עזיבת החטא וחזרה בתשובה ולכן במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים | תש"פ
Share this