יצאת צדיק! כיצד יהודי צריך להתבונן על עצמו בכדי להתקדם ומהי עוצמת הנשמות שזכו לעבוד את ה' בדורנו

הרב שלמה ברוורמן
יצאת צדיק! כיצד יהודי צריך להתבונן על עצמו בכדי להתקדם ומהי עוצמת הנשמות שזכו לעבוד את ה' בדורנו | תש"פ
Share this