"יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים" - פרשת חיי שרה, שו"ע חושן משפט סימן שנ"ו ס"ב - הלכות גניבה

הרב נחום שיינין
"יפה שיחתן של עבדי אבות יותר מתורתן של בנים" - פרשת חיי שרה, שו"ע חושן משפט סימן שנ"ו ס"ב - הלכות גניבה | תש"ע
Share this