יסוד הבחירה בטוב שורשי בהנהגת השכל על הרגש וכל בחירה משפיעה על דורי דורות הלאה והלאה

הרב ישראל מאיר שושן
יסוד הבחירה בטוב שורשי בהנהגת השכל על הרגש וכל בחירה משפיעה על דורי דורות הלאה והלאה | תש"פ
Share this