ימי פרשיות השובבי''ם, הזדמנות אדירה להתעלות באמונה ובטחון ובגאולה הפרטית של כל אחד ואחד. ובהבנה עצומה למשמעות הטובה והנפלאה של חיינו

הרב משה יעקב קליין
ימי פרשיות השובבי''ם, הזדמנות אדירה להתעלות באמונה ובטחון ובגאולה הפרטית של כל אחד ואחד. ובהבנה עצומה למשמעות הטובה והנפלאה של חיינו | תשע"ט
Share this