ימי חודש אדר הם ימים בהם הקבה שוכן בתוכנו ובהם ניתן לצבור קרבת ה' עצומה, ולכל יהודי ישנה הזכות לפנות למלך מלכי המלכים בכל רגע ולקבל ישועה

הרב נחום רפפורט
ימי חודש אדר הם ימים בהם הקבה שוכן בתוכנו ובהם ניתן לצבור קרבת ה' עצומה, ולכל יהודי ישנה הזכות לפנות למלך מלכי המלכים בכל רגע ולקבל ישועה | תש"פ
Share this