ימי הספירה, הכנה למתן תורה, אידיש

הרב שאול אלתר
ימי הספירה, הכנה למתן תורה, אידיש | תש"פ

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this