ילד שמאיים שיחלל שבת אם לא יענו לבקשתו האם חייבים לתת לו מה שמבקש?

הרב יהודה סילמן
ילד שמאיים שיחלל שבת אם לא יענו לבקשתו האם חייבים לתת לו מה שמבקש? | תש"פ
שו"ת עם הרב סילמן
Share this