י"ז בתמוז, חטא העגל וחטא המרגלים, כיצד חטאים אלה נוגעים אלינו

הרב ישראל גנץ
י"ז בתמוז, חטא העגל וחטא המרגלים, כיצד חטאים אלה נוגעים אלינו | תש"פ
Share this