יום השואה, האם ניתן להסביר לניצול שואה שיש בורא לעולם

הרב יוסף צ. בן פורת
יום השואה, האם ניתן להסביר לניצול שואה שיש בורא לעולם | תשפ"ב
Share this