יום הכיפורים, 'סלחתי כדבריך'

הרב מנחם שטיין
יום הכיפורים, 'סלחתי כדבריך' | תש"פ
Share this