יום הכיפורים, "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם"

הרב טוביה פולק
יום הכיפורים, "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם" | תשע"ט
Share this