יום הכיפורים, כהן גדול בקודש הקודשים

הרב יוסף צ. בן פורת
יום הכיפורים, כהן גדול בקודש הקודשים | תשפ"ב
Share this