טענת תנאי היה בשטר וצ'ק כגבוי, לאברכים, 45

הרב אילן אש
טענת תנאי היה בשטר וצ'ק כגבוי, לאברכים, 45 | תשע"ט
Share this