טלטול תכשיטים בשבת

הרב שלום יוסף גלבר
טלטול תכשיטים בשבת | תשע"ט
Share this