טיש ביום פורים המשולש ויום היארצייט של כ"ק הפני מנחם זיע"א

הרב שאול אלתר
טיש ביום פורים המשולש ויום היארצייט של כ"ק הפני מנחם זיע"א | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this