טוב להודות להשם גם בשעות קשות וזו סגולה עצומה לישועה

הרב יעקב שכטר
טוב להודות להשם גם בשעות קשות וזו סגולה עצומה לישועה | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this