חנוכה, מלחמת ההחשמונאים

הרב אריה שכטר זצ"ל
חנוכה, מלחמת ההחשמונאים | תשע"ט

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this