חנוכה, מה הטריד את הנשיא קרטר בטקס ההדלקה בוושינגטון?

הרב ציון כהן
חנוכה, מה הטריד את הנשיא קרטר בטקס ההדלקה בוושינגטון? | תשפ"ב
Share this