חנוכה, כנגד החושך שהחשיכו היוונים אנחנו צריכים להאיר ולהפיץ את אור התורה בעולם ובחנוכה יש הזדמנות אדירה לתפוס עליה עצומה

הרב משה יעקב קליין
חנוכה, כנגד החושך שהחשיכו היוונים אנחנו צריכים להאיר ולהפיץ את אור התורה בעולם ובחנוכה יש הזדמנות אדירה לתפוס עליה עצומה | תש"פ
Share this