חנוכה, "היכון לקראת אלוקיך ישראל"

הרב יוסף רפפורט
חנוכה, "היכון לקראת אלוקיך ישראל" | תשע"ה

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this