חמץ נכרי בשמירת ישראל שחזר לשמירתו של נכרי

הרב אליעזר בן פורת
חמץ נכרי בשמירת ישראל שחזר לשמירתו של נכרי | תשפ"א
Share this