חכמה משמים או חכמה מהאדם

הרב אייל אונגר
חכמה משמים או חכמה מהאדם | תשפ"ב

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this