חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר

הרב משה מרדכי פרבשטיין
חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר | תש"פ
Share this