חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר, א', שיעור מס' 1

הרב משה מרדכי פרבשטיין
חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר, א', שיעור מס' 1 | תש"פ
Share this