חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר, ב', שיעור מס' 2

הרב משה מרדכי פרבשטיין
חכם שאסר אין חברו רשאי להתיר, ב', שיעור מס' 2 | תשפ"א
Share this