חישוב שנות השמיטה

הרב יואל פרידמן
חישוב שנות השמיטה | תשע"ג
Share this