חינוך ילדים העקרון הראשון בחינוך ילדים הוא הדוגמא האישית, העקרון השני הוא שמלבד ההשתדלות הנצרכת צריך גם לשתף תפילה תמידית להצלחה, שיעור שני

הרב משה יעקב קליין
חינוך ילדים העקרון הראשון בחינוך ילדים הוא הדוגמא האישית, העקרון השני הוא שמלבד ההשתדלות הנצרכת צריך גם לשתף תפילה תמידית להצלחה, שיעור שני | תשע"ט
Share this