חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים

הרב אהרון טויסיג
חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים | תשע"ד
Share this