חיוב קטנים ונשים בד' כוסות, גדר החיוב להראות עצמו בן חורין

הרב יגאל רוזן
חיוב קטנים ונשים בד' כוסות, גדר החיוב להראות עצמו בן חורין | תשע"ה

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this