חיוב מעשר שני במינים שאינם טבל מדאורייתא

הרב מיכל זילבר
חיוב מעשר שני במינים שאינם טבל מדאורייתא | תשע"ו
Share this