חידושי הרי"ם חו"מ סימן ל"א ס''ק ה', בענין עדות שאתה יכול להזימה בעדים שכשרים מספק

הרב שאול אלתר
חידושי הרי"ם חו"מ סימן ל"א ס''ק ה', בענין עדות שאתה יכול להזימה בעדים שכשרים מספק | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this