חידושי הרי"ם חו"מ סימן א', בענייני תפיסת בעל חוב

הרב שאול אלתר
חידושי הרי"ם חו"מ סימן א', בענייני תפיסת בעל חוב | תשפ"א

ברצוני לקבל עדכון בדוא"ל בעת פרסום שעור חדש השייך:

נושאים הקשורים לשעור זה:

Share this