חזרה בתשובה, הלכות מוקצה בעניין כלי שמלאכתו לאיסור

הרב ערן רפפורט
חזרה בתשובה, הלכות מוקצה בעניין כלי שמלאכתו לאיסור | תש"פ
Share this