חזקת שלש שנים מכח שטר היא

הרב זכריה שפרונג
חזקת שלש שנים מכח שטר היא | תשפ"א
Share this