'חותמו של הקב"ה אמת', היתכן אדם מאמין וחוקר ללא משוא פנים?

הרב יהושע ענבל
'חותמו של הקב"ה אמת', היתכן אדם מאמין וחוקר ללא משוא פנים? | תש"פ
Share this